Aanmelden scholen Merlet College

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u informatie inzake het aanmelden voor schooljaar 2019-2020 op het Merletcollege.

U kunt uw kind persoonlijk komen aanmelden op onze locaties Cuijk, Grave en Mill op woensdag 13 maart 2019 (tussen 15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur).

U kunt het aanmeldformulier downloaden van onze website en op de computer invullen. (https://www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/aanmelden)

Woensdag 13 maart kan het geprinte aanmeldformulier worden overhandigd en besproken op de betreffende locatie van het Merletcollege.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor uw school.

Cuijk
W. van den Kieboom: w.kieboom@merletcollege.nl (vwo)
I. Nieuwenhuis: i.nieuwenhuis@merletcollege.nl (havo)
S. van Boxtel: s.boxtel@merletcollege.nl (mavo-vmbo)

Mill
F. Willems: f.willems@merletcollege.nl

Grave
H. Klein: h.klein@merletcollege.nl (basisscholen Gemeente Grave)
J. Rigters: j.rigters@merletcollege.nl (basisscholen buiten Gemeente Grave)