Vergaderingen MR

Notitie schooltijden De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay

Agenda en notulen

Notulen MR vergadering

Data MR vergaderingen en locatie

Vergaderingen zijn openbaar.
Indien u aanwezig wilt zijn, graag vooraf een berichtje.
Dit in verband met eventuele wijzigingen in plaats en tijd.