Welkom

Basisschool Dr. Jan de Quay

Onze school in Beers bestaat sinds 1956 en is gesticht door het toenmalige kerkbestuur. We spraken toen nog van “de lagere school”. In 1972 werd de school gemengd en in 1976 kwamen alle lagere schoolkinderen terecht in het schoolgebouw aan het toenmalige Kerkpad. In 1985 veranderde de lagere school in “de basisschool”. Alle kinderen verhuisden in 1992 naar het huidige gebouw aan de W.P.F. Ghijssenstraat. Op dit moment telt onze school 4 groepen. Hiermee is het een kleine, prettige basisschool. Een school met zeer betrokken ouders en leerkrachten die zich blijven ontwikkelen om kinderen onderwijs te kunnen bieden waarin kinderen graag willen leren.

Als kinderen op school komen, hebben zij al een hele ontwikkeling doorlopen. Zij hebben zich op een natuurlijke manier ontwikkeld. Met ons onderwijs willen we aansluiten bij deze ontwikkeling en kinderen laten groeien. Om ze naar hun mogelijkheden te laten ontwikkelen en succesvol te zijn in de samenleving.

We leven in een grote, diverse samenleving die voortdurend verandert. Als school willen we deelnemen aan die samenleving en onderwijs bieden dat kinderen voorbereidt om als zelfstandige burgers in verbinding met hun omgeving te functioneren. Dat betekent dat wij als school blijvend in ontwikkeling zijn om dit te verwezenlijken. Samen met de kinderen, de medewerkers van de school, de ouders en andere partners van de school.