Welkom

Dr. Jan de QuayQuay

In het hart van kerkdorp Beers ligt onze basisschool Dr. Jan de Quay. Onze school is een katholieke school die openstaat voor mensen met verschillende levensovertuigingen. We zijn de enige school in het dorp en willen een echte dorpsschool zijn, waar mensen zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn.

Over onze schoolnaam

De naam van onze school is ontleend aan Prof. Dr. Jan de Quay, een beroemd oud-inwoner van Beers. Hij woonde op de Hierschenhof aan de Heuf. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog was hij achtereenvolgens minister, commissaris van de koningin, en minister-president. Jan de Quay was klein van postuur, maar had een grote neus. En hij had humor. Zo doet een verhaal de ronde dat voor de poort van een West-Brabantse kazerne, die hij als minister van Oorlog in 1945 bezocht, een soldaat de wacht hield die De Quay niet wilde doorlaten. Zodra De Quay zei dat hij de minister van Oorlog was, antwoordde de soldaat: “Nou ja, dat kan ik toch niet aan uw neus zien.” Waarop De Quay antwoordde: “Dat is nu het enige waaraan je het wel had kunnen zien.”