Aanmelden

Aanmelding nieuwe leerlingen basisschool Dr. Jan de Quay in Beers

Voor wie?
Voor alle kinderen uit Beers en omgeving die belangstelling hebben voor het onderwijs op basisschool Dr. Jan de Quay. Onze school telt op dit moment 4 groepen en is hiermee een kleine, prettige basisschool in Beers. Een school met zeer betrokken ouders en leerkrachten die zich blijven ontwikkelen om kinderen onderwijs te kunnen bieden waarin kinderen graag willen leren. Onze school is onderdeel van Stichting OPTIMUS Primair Onderwijs.

Wanneer?
Als uw kind vóór 1 oktober 2019 4 jaar wordt, verzoeken wij u om uw kind binnenkort in te schrijven. U bent altijd welkom voor een gesprek met de directie en een rondleiding verzorgd door kinderen van onze school. U kunt hiervoor per mail (directie.beers@optimusonderwijs.nl) of telefonisch (0485-315085) contact opnemen voor een afspraak.

Hoe?
Inschrijven kan via het aanmeldformulier.
Nadat u uw kind heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie wanneer dat nog niet heeft plaatsgevonden. Daarna kan de inschrijving definitief gemaakt worden.

Wennen en een gesprek met de IB-er
Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar wordt, krijgt u bericht van de leerkracht. Uw kind wordt uitgenodigd voor een aantal wenmomenten. Tevens wordt u als ouders/verzorgers tijdens de wenperiode uitgenodigd voor een gesprek met de IB-er. Dit gesprek heeft als doel om informatie uit te wisselen over uw kind. Het is fijn om uw kind vanuit uw ervaring al te leren kennen en mochten er speciale (onderwijs)behoeftes zijn, dan kunnen deze meteen in kaart gebracht worden. (IB-er staat voor intern begeleider. De IB-er is o.a. verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bijv. met het maken van keuzes voor leerlingen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben.)

Een gesprek na 6 weken
Na ongeveer 6 weken vindt er een gesprek plaats tussen u en de leerkracht. In dit gesprek worden de eerste ervaringen uitgewisseld. Hoe hebben u, uw kind en de leerkracht de eerste periode op school ervaren? We vinden het als school belangrijk om een goed contact met u te hebben.

Bijblijver
Wanneer uw kind staat ingeschreven, ontvangt u van ons de digitale nieuwbrief, de Bijblijver. Op deze manier kunt u nader kennis maken met de schol en bent u op de hoogte van de actuele zaken.

Extra informatie:
Voor extra informatie over groep 1-2 klikt u hier