Aanmelden

Aanmelding nieuwe leerlingen basisschool Dr. Jan de Quay in Beers

Voor wie?
Voor alle kinderen uit Beers en omgeving die belangstelling hebben voor het onderwijs op basisschool Dr. Jan de Quay. Onze school telt op dit moment 4 groepen en is hiermee een kleine, prettige basisschool in Beers. Een school met zeer betrokken ouders en leerkrachten die zich blijven ontwikkelen om kinderen onderwijs te kunnen bieden waarin kinderen graag willen leren. Onze school is onderdeel van Stichting OPTIMUS Primair Onderwijs.

Wanneer?
Als uw kind 3 jaar wordt, verzoeken wij u om uw kind binnenkort in te schrijven. U bent altijd welkom voor een gesprek met de directie en een rondleiding. U kunt hiervoor per mail (directie.beers@optimusonderwijs.nl) of telefonisch (0485-315085) contact opnemen voor een afspraak. Na een gesprek kunt u uw kind aanmelden met een aanmeldformulier.
Daarna kan de inschrijving definitief gemaakt worden.

Wennen en een gesprek met de IB-er
Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar wordt, krijgt u bericht van de leerkracht. Uw kind wordt uitgenodigd voor een aantal wenmomenten. Tevens wordt u als ouders/verzorgers tijdens de wenperiode uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider (IB-er). Dit gesprek heeft als doel om informatie uit te wisselen over uw kind. Het is fijn om uw kind vanuit uw ervaring al te leren kennen en mochten er speciale (onderwijs)behoeftes zijn, dan kunnen deze meteen in kaart gebracht worden.

Een gesprek na 6 weken
Ongeveer 6 weken na de start vindt er een gesprek plaats tussen u en de leerkracht. In dit gesprek worden de eerste ervaringen uitgewisseld. Hoe hebben u, uw kind en de leerkracht de eerste periode op school ervaren? We vinden het als school belangrijk om een goed contact met u te hebben.

Wanneer uw kind staat ingeschreven, ontvangt u van ons uitnodiging om een account aan te maken voor Social Schools, onze app voor oudercommunicatie  Op deze manier bent u op de hoogte van de actuele zaken op school.

Extra informatie:
Voor extra informatie over groep 1-2 klikt u hier