Aanmelden

Aanmelden

Op zoek naar een leuke school:

Bent u nog op zoek naar een leuke school voor uw kind, neem dan een kijkje op Dr. Jan de Quay.

Gunt u uw kind:

  • prettig pedagogisch klimaat op een kleine school waar iedereen elkaar kent
  • zorg en aandacht voor ieder kind
  • modern onderwijs – chromebooks – bewegend leren –
  • hoge opbrengsten
  • uitdagende leeromgeving

Maak dan een afspraak voor een rondleiding en maak kennis met het team en de kinderen. Ik laat u graag de school in werking zien zodat u de sfeer kunt proeven en de werkwijze kunt bekijken. Er is dan ook alle mogelijkheid om uw vragen te stellen. Bel gerust voor een afspraak met onze directrice Stijntje: 0485-315085

 Uw kind(eren) aanmelden

Wij zijn blij dat u voor onze school heeft gekozen. Zodra uw kind 3 jaar is kunt u uw kind aanmelden.
Het aanmeldformulier is via school te verkrijgen. Wanneer u een mail stuurt met uw gegevens, sturen wij u een aanmeldformulier toe. Mail: dir.jandequay@optimusonderwijs.nl of telefonisch (0485-315085).

 En dan; naar school

Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar wordt, krijgt u bericht van de leerkracht. Uw kind wordt uitgenodigd voor een aantal wen momenten. Tevens wordt u als ouders/verzorgers tijdens de wenperiode uitgenodigd voor een intakegesprek met Ingrid, de intern begeleider (IB-er). Dit gesprek heeft als doel om informatie uit te wisselen over uw kind. Het is fijn om uw kind vanuit uw ervaring al te leren kennen en mochten er speciale (onderwijs)behoeftes zijn, dan kunnen deze meteen in kaart gebracht worden.

Een gesprek na 6 weken
Ongeveer 6 weken na de start vindt er een gesprek plaats tussen u en de leerkracht. In dit gesprek worden de eerste ervaringen uitgewisseld. Hoe hebben u, uw kind en de leerkracht de eerste periode op school ervaren? We vinden het als school belangrijk om een goed contact met u te hebben.

Oudercommunicatie

Zodra uw kind komt wennen, ontvangt u van ons uitnodiging om een account aan te maken voor Social Schools, onze app voor oudercommunicatie  Op deze manier bent u op de hoogte van de actuele zaken op school.

Extra informatie:
Voor extra informatie over groep 1-2 klikt u hier

Ik wens u en uw kind een fijne tijd bij ons op Dr. Jan de Quay!

Hartelijke groeten,

Stijntje van Esch, directeur