Team

Team

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

De leerkrachten:

  • groep 1-2: Juf Iris en Juf Linda
  • groep 3-4: Juf Elien
  • groep 5-6: Juf Maud en Juf Gesanne
  • groep 7-8: Meester Rob

Samenwerking groep 4 met De Akkerwinde: Juf Janneke.

Onderwijsassistenten: Juf Annet en Juf Fieke

Conciërge:  Theo

Administratief medewerkster: Corin

De Intern leerlingbegeleider (IB-er)  Ingrid Merkx. Bij de IB-er kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leerkracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei materialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Taalspecialist    Ingrid is de taalspecialist binnen de school. Zij houdt zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekenspecialist   Gisèle is de rekenspecialist binnen de school. Zij houdt zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

De ICT-er   Cora is de ICT-er van de school. Zij houdt zich bezig met de ICT ontwikkeling binnen de school. Zij draagt zorg voor de uitvoering ven het ICT beleidsplan en zorgt ervoor dat het netwerk en de computers goed werken.

Directeur   Stijntje van Esch. Zij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties, enz.