Ouderraad

Onze school kent een actieve ouderraad, ook wel OR genoemd. Vanuit de ouderraad en het team worden diverse werkgroepen bemand. Zij organiseren alle festiviteiten op school. De ouderraad heeft de zeggenschap over het geld van de vrijwillige ouderbijdragen. U betaalt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Het door u betaalde geld komt direct ten goede aan activiteiten zoals cadeaus voor 5 december en festiviteiten zoals carnaval, schoolkamp en schoolreis. De inkomsten van de ouderraad komen naast de vrijwillige ouderbijdragen ook van het bedrag dat ontvangen wordt voor het inzamelen van oud papier.
Via deze link vindt u nog meer informatie over de activiteiten van de ouderraad.

Onze ouderraad is per mail bereikbaar: ouderraad.basisschoolbeers@hotmail.com

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en is €20,00 per leerling. Ouders van kinderen die vanaf januari instromen, betalen €10,00. Voor informatie over wijze van betalen klikt u hier. Mocht u problemen hebben met de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Bestuur Ouderraad

Voorzitter:              Karen van de Veer
Secretaris:              Esther Kaak en Suzy Theunissen 
Penningmeester:  Brigitte van den Heuvel

Klassenouder

Groep 1/2              Esther Kaak
Groep 3/4              Karen van de Veer
Groep 5/6              Wendy Thomassen
Groep 7/8              Suzy Theunissen