Stichting Optimus

Basisschool Dr. Jan de Quay valt onder de stichting OPTIMUS primair onderwijs.

De officiële naam van de stichting is:
OPTIMUS Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs

De stichting bestaat sinds 1 januari 2006

De naam OPTIMUS stamt uit de Romeinse tijd en betekent ‘de beste’. Jupiter was oppergod van de Romeinen en werd verheerlijkt met de titel ‘Jupiter optimus maximus’ (zeer goede, zeer machtige). Niet alleen bestuurde hij het heelal, ook hield hij een wakend oog over het leven op aarde.

De naam OPTIMUS straalt ook optimisme uit, een eigenschap die past bij de kenmerken van onze organisatie. Ook een verwijzing naar het optimum, het optimale, is passend bij de ambitie die in het fusietraject is uitgesproken. Door het in het logo gebruikte lettertype krijgt dit een krachtige uitstraling.

Wij hebben hiermee een krachtige en passende naam gevonden, die aansluit bij de ambitie en uitstraling van de organisatie.

OPTIMUS primair onderwijs wil een zeer goede organisatie zijn, zowel voor de 650 medewerkers, als voor de bijna 7000 kinderen, die dagelijks een van de 32 scholen bezoeken.

Ouders/verzorgers moeten ervaren, dat de Optimus-school waar hun kind onderwijs geniet, een veilige en vertrouwde plek is voor hun kind en voor henzelf.
Een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.
In het logo valt de blauwe golf op, die de verbondenheid met de Maas tot uitdrukking brengt. De vestigingsplaatsen van de meeste scholen bevinden zich immers in het stroomgebied van de Maas.

Alle medewerkers van OPTIMUS primair onderwijs zullen zich er voor inzetten dat deze naam snel een vertrouwde klank zal krijgen, zowel binnen als buiten de organisatie.

U kunt meer informatie vinden op de website: www.optimusonderwijs.nl

Adres:

Bestuurskantoor Optimus
Stoofweg 2
5361 HZ Grave
Telefoon: 0485-318910
info@optimusonderwijs.nl