Tussenschoolse Opvang

Overblijven op Dr. Jan de Quay

Vanaf 19 februari 2018 verzorgt Kinderstralen, Lunchen op School het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang of tso genoemd) op school.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.lunchenopschool.nl/dr-j-de-quay